Новини

Всі новини

Головна / Новини / Прийшла весна – основна пора природного нересту більшості видів водних біологічних ресурсів України.
04.04.2021

Прийшла весна – основна пора природного нересту більшості видів водних біологічних ресурсів України.

Прийшла весна – основна пора природного нересту більшості видів водних біологічних ресурсів України. Як основні організаційні рибоохоронні заходи, вступили в дію накази територіальних органів Держрибагентства про заборону промислового та любительського рибальства на цей період, які чітко визначають строки нерестової заборони та передбачають комплекс інших заходів для забезпечення ефективного відтворення риб та інших водних біоресурсів. Зазвичай при цьому враховуються рекомендації профільних науково-дослідних установ, у тому числі й нашого Інституту рибного господарства та екології моря.

Разом з тим, до нересту слід бути готовими завжди та й ще робити максимум зусиль до його підготовки та технічного забезпечення. ІРЕМ вже багато років відстоює точку зору, що одним з ефективних елементів забезпечення природного нересту в Азовському морі є будівництво і експлуатація багатофункціональних штучних рифів як основи штучних прибережних морських біоценозів багатофункціонального призначення. Штучні рифи (ШР) широко застосовують у Світі і це зараз в ряді держав поставлено на індустріальну основу.

Будівництвом штучних рифів люди стали займатися ще в 17-18 століттях. Перші ШР споруджені в Японії в 1795 р.. Використання таких споруд з рибогосподарськими цілями найбільш широко розвинене в Японії, США, Тайвані, Австралії і 32 інших країнах світу. Поняття штучні рифи виникло в 1960-х роках. До кінця 1989 року понад 90% світового обсягу ШР 20 млн. м3 побудовано в Японії, 1 млн. м3 - 4,5% - в США і 800-900 тис. м3 в інших країнах. У поняття штучні рифи включають різні споруди, навіть дамби, хвилерізи, штучні острови. За визначенням В.А. Пупишева (1998) штучні рифи - це природні біотопи, постійні або тимчасові місця проживання, розмноження, діяльності, субстрати і орієнтири, які організовують життєвий простір гідробіонтів.

Дослідження по використанню штучних рифів для біологічного очищення прибережних акваторій проводилися і в Азовському морі в районах великих промислових центрів і портів Бердянська і Маріуполя. Вони показали принципову можливість використання для цих цілей рифів багатофункціонального призначення та заходів з трансплантації і акліматизації морських безхребетних.

Спорудження ШР можна віднести до основної виробничої діяльності будь-яких рибогосподарських підприємств, головна мета яких відтворення і раціональне використання водних біологічних ресурсів.

Головна мета - підвищення біологічної продуктивності Азовського моря шляхом створення штучних прибережних морських рифових біоценозів багатофункціонального призначення, а також реалізація на практиці наукових розробок в області рифобудування.

При цьому вирішуються такі завдання:

розробляється і здійснюється порядок узгодження і виконання таких робіт. Визначаються і відпрацьовуються організаційно-правові умови організації такого господарства, режим його роботи і порядок використання результатів;

на основі наукових рекомендацій визначаються матеріал і види конструкцій рифів-нерестовищ, проводиться їх встановлення та експлуатація на обраних ділянках акваторії;

на основі оцінки результатів відтворення бичків на встановлених рифах визначаються їх запаси та обсяги можливого щорічного використання, а також терміни і знаряддя лову;

розробляються і реалізуються пропозиції щодо зміни потужності рифа, використання нових матеріалів і конструкцій.

Багаторічні дослідження ІРЕМ показують, що функціонування штучних рифів дає такі результати:

1. Істотне збільшення природного відтворення бичків. Штучний риф з сумарною поверхнею нерестового субстрату 1 га дає промповернення бичків близько 770 тонн на рік.

2. Штучні рифи-нерестовища у Азовському морі за особливостями розвитку на них біоценозів, концентрації і поведінки риб, виконання інших функцій повністю відповідають загальним закономірностям, характерним для подібних споруд. Вони відразу будуть активно освоєні різними видами бичків, які використовують їх як нерестовий субстрат, укриття і місця проживання. У зоні ШР збільшиться чисельність і інших риб (10-11 видів), але бички будуть домінувати (78%).

3. Штучні рифи, як носії субстрату, підвищать роль всіх видів обростань в екосистемі. Це забезпечить покращення умов харчування, дихання, розмноження і укриття багатьох гідробіонтів. Сформовані спільноти нададуть прямий вплив на хімічні властивості води і грунтів шляхом утилізації, виділення органічних і мінеральних сполук, всіляких забруднень і хвороботворних бактерій, за рахунок посилення біофільтрації води, біоседиментаціі суспензій, нагромадження речовин і передачі їх по харчових ланцюгах. Основними біофільтраторами в подібних системах, як правило, виступають мідії і інші молюски.

4. За нашими даними у зоні ШР річна продукція кормового зообентосу досягає 1126 г/м2. Іншими словами, зона з штучними рифами площею 1000 га забезпечує продукцію кормового бентосу на рівні 11260 тонн. При кормовому коефіцієнті бентофагів 23 тут могло б прогодуватися 490 т риби.

5. При підготовці, спорудженні та функціонуванні штучних рифів будуть вироблені і перевірені на практиці організаційно-правові та експлуатаційні заходи щодо створення промислових ділянок або господарств в складі багатоцільових рифових комплексів. Створена науково-технічна база забезпечить виконання інших екологічних програм.

6. Штучні рифи будуть виконувати функції захисту піщаних берегів від розмиву, що останнім часом дуже актуально для узбережжя Азовського моря.