Новини

Всі новини

Головна / Новини / ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ
13.07.2020

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ

На минулому тижні відбулась гідролого-гідробіологічна експедиція ІРЕМ у Молочному лимані, яку інститут виконав за технічної підтримки та участі фахівців Приазовського національного природного парку.

Вперше за останні роки було обстежено всю акваторію лимана. Отримано великий обсяг первинного біологічного матеріалу, а також зібрано зразки води для гідрохімічного аналізу.

Мінімальною є солоність лимана у районі гирла - каналу, що з'єднує Молочний лиман з Азовським морем - біля 15 проміле. При цьому на більшій частині акваторії солоність є понад 30 проміле, а у східній його частині - понад 50 проміле. За таких показників основу водної фауни лимана на сьогодні представляють види, стійкі до умов високої морської солоності.

Попередній аналіз гідробіологічних зразків з лимана в лабораторії гідробіологічних досліджень ІРЕМ вже дозволив виділити домінуючі види водної фауни.

У зйомці було відзначено зоопланктон родів Acartia, Artemia, Canuella та Brachionus. Стосовно фітопланктону, у прибережній частинні переважно присутні малі нитчасті зелені водорості роду Cladophora. У більш глибинній частині лиману представлені роди Prorocentrum, Peridinium, Coscinodiscus, Thalassiosira, Nitzschia, Oscillatoria та ін.

Якісний та кількісний склад зообентосу був незначним. Серед донного населення зустрічались личинки комах (Chironomus salinarius), різноногі раки (Gammaridae), поодиноко були відмічені черевоногі молюски та Cerastoderma.

Досить часто в лимані зустрічається піленгас різного віку - від дорослих особин до цьоголіток. Враховуючи масову присутність в Молочному лимані певних видів зоопланктону, є можливим констатувати, що за нинішних екологічних умов лиман залишається дуже важливим природним нерестовищем та виростним водоймищем для піленгаса.

У нижній часті лиману у великій кількості були відмічені медузи, яки заносяться до лимана через гирло.

ІРЕМ висловлює щиру вдячність Приазовському національному природному парку за плідну співпрацю з інститутом щодо вивчення Молочного лимана як унікальної водної екосистеми з величезним біопродукційним потенціалом.

 

В.О. Гетманенко, зав. лабораторії гідробіологічних
та еколого-токсикологічних досліджень ІРЕМ
Фото: Солод Р.О., ІРЕМ