Новини

 • 30.01.2019
  Міністр юстиції інформує
  Доброго дня, пане Міністре! Перебуваючи за кордоном під час новорічних свят, зі мною трапилася неприємна історія - в мене викрали закордонний паспорт. Згодом все відновила, але я дуже перенервувала, тому що не...
 • 15.12.2018
  Триває міжнародна зйомка антарктичного криля
  Триває міжнародна зйомка антарктичного криля (у зоні відповідальності CCAMLR), в якій беруть участь судна Норвегії, України, Китаю, Південної Кореї, Великої Британії та Чилі...
 • 12.12.2018
  FISH FORUM 2018
  10-14 грудня 2018 р. у Римі (Італія) відбувається Форум з рибогосподарських досліджень у регіоні Середземного та Чорного морів. Головним організатором Форуму є Генеральна комісія з питань рибальства у Середземномор'ї...
 • 15.11.2018
  XXXVII СЕСІЯ КОМІСІЇ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ МОРСЬКИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ АНТАРКТИКИ (ККАМЛР)
  Засідання XXXVII сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) та її профільних комітетів (Наукового комітету - SC-CAMLR, Комітету з виконання та дотримання (SCIC) та Комітету з...
 • 27.10.2018
  О ПРОБЛЕМАХ УКРАИНСКОГО РЫБОЛОВСТВА В АЗОВСКОМ МОРЕ В УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
  Во многих публикациях последних дней о проблемах рыболовства Украины в Азовском море, в частности по следам незавершенной ХХХ сессии Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском моря, мы...

Всі новини

Головна / Новини / ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО АЗОВСЬКЕ МОРЕ
02.02.2018

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО АЗОВСЬКЕ МОРЕ

Кулик П.В., канд. біол. наук

 

Открой мне, кипучее, бурное море,
Тайник заповеданный, дай мне понять,
Что дивное скрыто в твоем разговоре,
Что бурные волны твои говорят ?

 

Н. А. Некрасов

 

Азовське море - невелика, мілководна (максимальна глибина 13 м), внутрішньоконтинентальна напівзамкнута водойма з солонуватою водою. Найбільша довжина моря - 380 км, ширина - 200 км. Загальна протяжність берегової лінії - 2686 км. Обсяг Азовського моря у 1678 разів менше Чорного моря і у 235 разів менше обсягу Каспійського моря.

При площі 39,1 тис. км2 і обсязі 323 км3 (власне моря 297,6 км3), в нього впадають Дон і Кубань, які за рік вносили багато прісної води і забезпечували тим самим характерну низьку і сприятливу для його мешканців солоність води - близько 10-12 о/оо. Однак водність цих та приплив численних малих річок може з року в рік змінюватися, і це призводить то до зниження, то до збільшення солоності Азова. Приплив прісних вод в Азовське море з півночі і заходу дуже невеликий. В межах України лише деякі маловодні, особливо в даний час у зв'язку з сильним замуленням і зарегулюванням, малі річки - Кальміус, Берда, Обіточна, Лозоватка і інші впадають в море. Їх внесок в середній річний материковий стік, що становить 36,6 км3, дорівнює 2 км3, або всього 5%. Основу ж прісноводного стоку становлять Дон і Кубань. Значна частка прісної води (близько 14,3 км3) випадає безпосередньо на акваторію моря з опадами. Всього ж загальний прихід прісної води становив в рік 50,9 км3 або майже 1/5 всього обсягу моря. Через Керченську протоку, в придонному шарі в море постійно надходить чорноморська вода. Більш прісна азовська виходить в Чорне море зустрічним поверхневим плином. Невелику частину азовських вод поглинає Сиваш (1,4 км3), А повертає при згінно-нагінних вітрах лише 0,3 км3. В цілому водний баланс моря в прибутковій і витратній частині відповідно: 84,3-84,2 км3. Такий водний баланс моря, що склався століттями в останні десятиліття зазнавав змін в зв'язку зі зменшенням прісноводного стоку через зарегулювання великих річок Дону і Кубані і збільшенням безповоротного споживання прісної води.

Як і вся природа вже багато десятиліть екосистема моря відчуває «сильний антропогенний стрес», пов'язаний з інтенсивною господарською діяльністю як в акваторії, так і на водозбірних територіях Нижнього Дону, Кубані, Північного Приазов'я та Криму. Вченими виділено кілька різних за інтенсивністю стадій антропогенезу (Беспалова, 2007). Перша, найбільш потужна стадія (50-70 рр. ХХ ст.) характеризувалася зростанням антропогенного навантаження, пов'язаного з водними ресурсами в басейні (зарегулювання твердого та рідкого стоків, вилучення води на сільськогосподарські і промислові потреби) і зниженням водності річок. Найбільш суттєві наслідки для екосистеми - осолонення, почастішання заморів, вселення чорноморських видів, зміна видової структури і зниження біологічного потенціалу солоноватоводного і прісноводного комплексів гідробіонтів. Друга стадія (початок 80-х рр.) супроводжувалася збільшенням водності річок, поступовим зниженням солоності. Разом з тим, рівень антропогенного навантаження в цей період досяг критичного стану. Особливо сильно проявилося забруднення важкими металами, хлорорганічними пестицидами, нафтовими вуглеводами, техногенними мікрочастинками. Це призвело до подальшого зниження біопродуктивності моря. Третій етап, що почався в 90-х рр., відрізнявся потеплінням клімату і збільшенням водності. В результаті солоність досягла нормальних значень, покращилася аерація придонних шарів, скоротилися частота і площі явищ замору. У зв'язку з економічним спадом в Україні і Росії простежувалася тенденція зниження рівня забруднення середовища і організмів важкими металами, пестицидами. Однак зберігся досить високий рівень забруднення нафтопродуктами. Виникли передумови до відновлення біологічного потенціалу водойми. На жаль, в цей період сталося потужне біологічне забруднення - вселення гребневика Mnemiopsis leidyi, яке стало за своїми наслідками катастрофічним для екосистеми моря. В даний час можна констатувати посилення антропогенного впливу на всі ланки екосистеми моря. Знову почалося підвищення солоності води. Знизилася чисельність основних і цінних промислових видів риб.

Басейн Азовського моря за своєю геоструктур чітко ділиться на три області - Північно-Азовську, Центрально-Азовську і Керченсько-Таманську, серед яких виділяється 7 округів і 17 ландшафтів. Незважаючи на значну мінливість формуючих ландшафт абіотичних і біотичних факторів, ландшафтний каркас Азовського моря стійко стабільний, так як для всіх сценаріїв розвитку екосистеми моря зберігаються ключові типи ландшафтів. Стійкість каркаса обумовлена слабкою мінливістю консервативних абіотичних компонентів ландшафту - рельєфу, літологічних типів донних опадів. У той же час ландшафтна структура чітко реагує на природний та антропогенний вплив, що проявляється в переході окремих комплексів в інші типи, зміні площ і конфігурацій ареалів аквальних комплексів. Таким чином, для функціонування Азовського моря, як єдиної системи, характерна циклічність перебігу основних процесів, пов'язаних зі змінами клімату і інтенсивності антропогенного впливу (Беспалова, 2007).

Ландшафти морського дна і прибережних зон Азовського моря так само формуються під впливом геоактивних структур (ГАС). ГАС - це зони аномального прояву геофізичних (електропровідність грунтів, аномалії електромагнітного поля), геохімічних, біохімічних процесів, ймовірно, і інших процесів, які формують як властивості компонентів ландшафту, так і беруть участь в становленні структури геосистем (Позаченюк, 2001). Ці структури також мають місце, що виражено у формуванні піщаних банок, кіс, розвитку зсувних процесів під впливом геофізичних полів (електростатичного поля) і вертикальної міграції глибинних і пластових газів (зниження щільності суміші, що складається з морської води і газів в ГАС). Процес цей носить безперервний характер, перебуваючи в динамічній рівновазі з процесами руйнування. Це, наприклад, забезпечує збереження кіс навіть при їх незначних розмірах. Наприклад, в Азовському морі відстань між косами Арабатська стрілка, Федотова, Обіточна та Бердянська строго витримано і становить 40-45 км, і лише між косами Федотова і Обіточна відзначається дворазове збільшення цієї відстані (близько 80 км) (Позаченюк, 2001).

Основна особливість рельєфу дна Азовського моря - слабка розчленованість, невеликі глибини (в середньому 9 м) і монотонних їх розподіл з поступовим збільшенням до центральної частини моря. На основі аналізу сучасних екзогенних процесів в межах дна моря виділяються наступні типи рельєфу: прибережні абразійно-акумулятивні рівнини, акумулятивно-абразійні рівнини, акумулятивні рівнини центральній частині моря (Хрусталев, Беспалова, 2000; Беспалова, 2007).

Відомо, що в океанах і прилеглих до них морях існують припливи - періодичні підйоми і спади води під дією сили тяжіння Місяця і Сонця. Однак уже в Середземному морі припливи практично не відчуваються. Через Гібралтар вода з океану пройти не встигає, а площа моря невелика і висота його власних припливів не перевищує декількох сантиметрів. Азовське ж море лежить ще далі від океану, має ще меншу площу і припливи в ньому практично відсутні. Однак тут яскраво виражені два інших виду коливань рівня моря - сезонні і нагінні зміни рівня води. Навесні за рахунок прісноводного стоку річок рівень моря підвищується. Влітку і восени вода поступово зливається через протоку в Чорне море, йде випаровування і рівень до осені стає нижче, досягаючи мінімуму в кінці зими. В середньому амплітуда сезонних змін рівня досягає півметра.

Згінно-нагінні явища проявляються в мілководних ділянках при дії вітрів. Якщо вітер дме з моря, він наганяє воду до берега і рівень підвищується. Навпаки, вітри від берега зганяють воду і знижують рівень. В Азовському морі дуже сприятливі умови для утворення згінно-нагінних явищ, особливо в затоках. Так в Таганрозькій затоці амплітуда таких змін рівня досягає 4,4 м. У загальному в результаті вітрових нагінів, коливання рівня моря можуть досягати 5 м.

Азовське море досить мілководне. Максимальні глибини (від 14,0 до 14,5 м) дещо зміщені на північний захід водойми. Глибини більше 10 м займають близько 45% загальної площі акваторії. Щодо глибока (від 12 до 13 м) південна частина шельфу прилягає до Керченського і Таманського півострова. Ізобата 10 м глибини у північних і західних берегів видалена на 30-40 км. У північних затоках глибини 5 м і більше починаються на видаленні від берега від 0,6 до 4 км; в східних районах заток, в низовій частині кіс ця відстань максимальна. Характерною особливістю моря є його затоки, відокремлені один від одного своєрідними піщаними косами. Довжина цих акумулятивних утворень наростає від 7-8 км у самій східній Білосарайській коси, до 40 км у найзахіднішої, що закінчується островом Бірючий. Ще більш дивна Арабатська стрілка - піщана пересип шириною від 0,3 до 5 км, на протязі 110 км відокремлює від Азовського моря Сиваш.

 

ЛІТЕРАТУРА

Беспалова Л.А. Экологическая диагностика и оценка устойчивости ландшафтной структуры Азовского моря. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. Санкт-Петербург – 2007. 30 с.

Позаченюк Е.А. Влияние геоактивных структур на компоненты ландшафта и его структуру / Е.А. Позаченюк // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 64-69 — [Электронный ресурс]. Код доступа http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp199826/knp26_17.doc

Хрусталев Ю. П, Беспалова Л. А Подводные ландшафты Северного Приазовья и Керченского полуострова // Известия РАН. Сер. Географ. 2000. № 2. С. 79-83.