Новини

Всі новини

Головна / Новини / Засідання Вченої Ради Інституту рибного господарства та екології моря (ІРЕМ)
09.12.2016

Засідання Вченої Ради Інституту рибного господарства та екології моря (ІРЕМ)

Засідання Вченої Ради Інституту рибного господарства та екології моря (ІРЕМ), за участі рибогосподарських-підприємств, що подали на розгляд заявки (пропозиції) про забезпечення виконання науково-дослідних ловів інституту у 2017 році, відбудеться в Бедянську 15 грудня 2016 р., 10:00. Місце проведення - конференц-зал ІРЕМ за адресою вул. Консульська, 8.

До участі в засіданні запрошуються, за бажанням, представники підприємств (до 2-х осіб), що подали заявки до інституту в термін до 12:00 14 грудня 2016 р.

Звертаємо увагу підприємств-кандидатів на участь у забезпеченні робіт ІРЕМ, що в заявці мають бути вказані наступні дані:

 • Назви програм науково-дослідних робіт ІРЕМ, щодо яких підприємство готове здійснювати забезпечення;
 • Наявність відповідної виробничої бази, враховуючи наявність суден (обладнаних рибопошуковою апаратурою), знарядь лову, умов та приміщень (на судах та на березі) для роботи наукових груп, приймальних пунктів тощо;
 • зобов'язання з боку підприємства суворо дотримуватись вимог програм науково-дослідних робіт, правил та режимів рибальства при виконанні науково-дослідних ловів;
 • зобов'язання з боку підприємства здійснювати матеріально-технічне забезпечення наукових робіт ІРЕМ, пов'язаних з даним підприємством-співвиконавцем.

При розгляді заяв Вченою Радою ІРЕМ братимуться до уваги вищезазначена інформація, а також досвід співробітництва з рибодобувними підприємствами у попередні роки, відсутність/наявність невирішених двосторонніх господарчих питань з підприємством-заявником, відсутність/наявність інформації щодо порушень правил/режимів рибальства або програм науково-дослідних робіт (відповідно до рішення Вченої Ради ІРЕМ від 09.12.2015 р., протокол № 7).

Заяви направляти по факсу +38-06153-36604 або електронною поштою (скани) azovnauka@ukr.net. Оригінали заяв мати з собою на засіданні Вченої Ради, або (у випадку неучасті в засіданні представників підприємства) направити поштою на адресу ІРЕМ: вул. Консульська, 8, Бердянськ, Запорізька обл, 71118.

Директор ІРЕМ, голова Вченої Ради

Л.В. Ізергін

09.12.2016

 

Перелік програм науково-дослідних робіт, що плануються ІРЕМ до виконання в Азово-Чорноморському басейні у 2017 році

 

1. Басейн Азовського моря

 

1.1 Морські експедиції

 • Облікові тралові зйомки піленгасу та калкану;
 • Моніторинг та прогнозування передзаморних та заморних явищ;
 • Облікові тралові зйомки донних риб;
 • Гідролого-гідробіологічна зйомка;
 • Облікова зйомка бичків;
 • Лампарна та малькова зйомка хамси та тюльки, облік гребневика, оцінка умов нагулу та нересту риб;
 • Контроль міграцій пелагічних риб та супутніх умов середовища, формування скупчень хамси, збір польових матеріалів, що характеризують стан популяцій промислових риб;
 • Облік молоді промислових риб.

1.2 Прибережні лови та НДР у внітрішніх водоймах

 • Оцінка стану запасів та можливостей промислового використання безхребетних та водних рослин;
 • Оцінка стану сировинних ресурсів та запасів промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у Сиваші та Утлюцькому лимані;
 • Оцінка стану сировинних ресурсів та запасів промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у Молочному лимані;
 • НДР з метою розроблення біологічних обґрунтувань та режимів рибогосподарської експлуатації товарних риб-ницьких господарств;
 • Вивчення іхтіофауни та визначення рибогосподарського значення річок Азовського басейну;
 • Науково-дослідний лов на контрольно-спостережних пунктах (КСП) для вивчення біологічного стану популяцій промислових риб, розроблення рекомендацій по регулюванню рибальства та оцінки можливостей ведення промислу у прибережних районах Азовського моря;
 • Вивчення можливостей використання бичкових драг з квадратною формою вічка для покращення селективності при здійсненні промислу бичків в Азовському морі.

2. Басейн Чорного моря

 

2.1 Морські експедиції

 • Збір матеріалів про стан популяцій та сезонні міграції промислових пелагічних видів риб. Комплексні гідролого-гідробіологічні дослідження;
 • Тралово-акустичні зйомки пелагічних промислових риб;
 • Моніторинг та облікові тралові зйомки донних риб;
 • Науково-дослідницький лов чорноморського калкана.

2.2 Прибережні лови та НДР у внітрішніх водоймах

 • Науково-дослідний лов саргана, кефалей, піленгаса, оселедця, пеламіди, луфаря (та ін. хижих риб) у прибережних водах
 • Комплексні науково-дослідні роботи по оцінці стану популяцій риб та безхребетних водойм басейну Чорного моря
 • Науково-дослідний лов на контрольно-спостережних пунктах (КСП) для вивчення біологічного стану популяцій промислових риб, розроблення рекомендацій по регулюванню рибальства та оцінки можливостей ведення промислу у прибережних морських районах та лиманах басейну Чорного моря
 • Вивчення іхтіофауни та визначення рибогосподарського значення річок басейну Чорного моря.